Niels Peter Nielsen.


Min farfar.
Brev fra Oplandsavisen .
Brev fra Carnegies fond for belønning.Diplom for udvist heltemod.Artikel i Oplandsavisen med mine brødre Erik og Jørgen.
Min ældste bror Bent er desværre ikke blandt os mere, han døde i Norge hvor han var bosat.

http://www.e-pages.dk/oplandsavisen/162/
Læs på side 32

Desværre fik min farfar en tragisk bortgang.
Han havde bygget en lille svinestald ind i skråningen bag Mustedvej 120 , hvor han boede, en dag fandt man ham liggende inde i den ene svinesti, han havde nok fået et slagtilfælde, grisene havde spist af ham, alle grisene blev aflivet.


Jeg kan godt huske min farfar, når de spillede kort sad jeg under bordet, han var altid flink til at lade et par øre falde ned på gulvet.

Han havde en husholderske som hed Agnes, de havde en søn sammen som hed Børge, han døde meget ung på et kolegie i Århus.